Aktualności

Już w sobotę rusza węzeł przesiadkowy!

Nowoczesny, zintegrowany węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II zostanie oddany
do użytku o godz. 10.00 w sobotę 27 lutego 2021 r. Dzięki niemu pasażerowie będą mogli
zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej. To
wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.


Dotychczasowe przystanki komunikacji miejskiej w rejonie pl. Rapackiego nie będą już
funkcjonowały. Co ważne, na nowym węźle powstanie tzw. „zielony przystanek”.
Węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II zintegruje transport autobusowy z
tramwajowym. Zmiana środka transportu będzie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim
bezpieczniejsza. Wcześniej pasażerowie, by np. przesiąść się z autobusu jadącego od strony
mostu im. J. Piłsudskiego do tramwaju, musieli pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej
szerokości i dopiero dojść na przystanek tramwajowy na ul. Chopina. Dzięki nowemu
węzłowi stanie się to znacznie prostsze, gdyż został on zaprojektowany tak, by zmieniając
środek transportu pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Przejść przez ulicę trzeba tylko, by
dotrzeć na platformę, ale nad bezpieczeństwem przechodniów będzie czuwała sygnalizacja
świetlna. Została ona zaprogramowana w taki sposób, aby każdy zdążył bezpiecznie przejść
przez ulicę.
Zintegrowany węzeł przesiadkowy zostanie oddany do użytku w sobotę 27 lutego 2021 r.
o godz. 10.00. Przejmie on funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji
miejskiej zlokalizowanych w rejonie pl. Rapackiego tj. przystanków tramwajowych w ul.
Chopina oraz przystanków autobusowych w al. św. Jana Pawła II. Teraz autobusy linii
dziennych nr 10,11,12,13,14,20,22,27,32,36 oraz linii nocnych: 01 i 03 jak także tramwaje
linii 1,1N, 2 i 3N będą zatrzymywały się na nowym węźle.
Komunikacja miejska będzie funkcjonowała tak jak dotychczas, rozkłady jazdy pozostaną
niezmienione. Niezależnie prowadzone będą obserwacje ruchu w rejonie węzła, jeśli zajdzie
taka potrzeba, rozkłady jazdy zostaną dostosowane do nowych warunków.
Autobusy komunikacji regionalnej będą się zatrzymywały w zatokach, które do tej pory
służyły również autobusom komunikacji miejskiej. Obydwie zatoki zostały zmodernizowane i
wyposażone w nowe wiaty przystankowe.
Węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II został drobiazgowo zaplanowany nie tylko
w kwestii organizacji ruchu, ale także sferze wizualnej i funkcjonalnej. Oba perony zostały
wyposażone w dziesięciowierszowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej,
zamontowane na słupach przy wejściu na perony oraz trzywierszowe, podwieszone do
konstrukcji wiat. Na obu peronach przygotowano miejsce do podłączenia biletomatów. Po
wyłonieniu dostawcy, urządzenia staną w wyznaczonych miejscach.
Platformy przesiadkowe mają około 75 metrów długości i nieco ponad 3 metry szerokości.
Przy natężeniu ruchu, jaki odbywa się w tym rejonie, są to wymiary zapewniające wysoki
komfort pasażerom oczekującym na autobus czy tramwaj oraz przemieszczającym się w
obrębie przystanku. Nawierzchnia peronu jest podgrzewana, by w okresie przymrozków nie
zalegał na niej lód i śnieg.
Na całej długości na platformach wybudowano wiaty dla pasażerów. Wiosną wykonane
zostaną nasadzenia, które pokryją tylne ściany wiat i platforma zyska formę tzw. „zielonego
przystanku”. Bluszcz, który z czasem obrośnie wiaty będzie pełnił nie tylko funkcję
estetyczną, ale dawał ochronę przed promieniami słonecznymi i pochłaniał zanieczyszczenia

powietrza generowane przez ruch drogowy. Wiaty są wyposażone w ławeczki z oparciem,
kosze na śmieci, podświetlane gabloty z rozkładami jazdy i gabloty reklamowe.
Perony i wiaty zostały zaprojektowane w taki sposób by pasażer mógł wejść i wyjść z
pojazdu tzw. „suchą nogą”. Z kolei wygrodzenia oddzielające ruch drogowy od wyspy
zapewnią ochronę przed ruchem ulicznym.
Przy projektowaniu nowego węzła przesiadkowego uwzględniono potrzeby osób
niepełnosprawnych, starszych i z ograniczoną możliwością poruszania się. Jest to ważne także
dla np. rodziców z dziecięcymi wózkami. Przejścia przez jezdnie i torowisko oraz dojścia do
peronów przystankowych są jednopoziomowe. Krawężniki na przejściach przez jezdnie i
torowisko mają wysokość zaledwie dwóch centymetrów. Pozostawienie tej różnicy było
konieczne, gdyż stanowi ona element ostrzegawczy dla osób niewidomych lub
niedowidzących.
W tablicach informacji pasażerskiej zastosowano odpowiedni kontrast wyświetlanych
komunikatów oraz funkcję informacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub
niedowidzących. Komunikaty głosowe emitowane będą po wciśnięciu przycisku z wypukłym
opisem zainstalowanym na słupie, na którym zamontowana jest tablica.
Wysokość peronów jest dostosowana do obsługi taboru niskopodłogowego. Dodatkowym
udogodnieniem jest system informacji fakturowej (czyli płytki ostrzegawcze i reliefowe
powierzchnie prowadzące) oraz wizualnej (żółty pas bezpieczeństwa). Dźwięk towarzyszący
sygnalizacji świetlnej dla pieszych zostanie dostosowany do otoczenia.
Nowy węzeł został zaprojektowany tak, by nie zaburzać krajobrazu pobliskiego Zespołu
Staromiejskiego wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO.
Wybudowanie nowoczesnego węzła przesiadkowego na al. św. Jana Pawła II jest częścią
projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana
Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Zakres
inwestycji był bardzo szeroki. Oprócz utworzenia węzła przesiadkowego objął przebudowę
torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego
oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego
pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Długość
zmodernizowanych i nowych torowisk w ramach tego projektu to ok. 2,7 kilometra toru
pojedynczego.
Zarówno nowo powstałe jak i zmodernizowane torowiska wykonano w technologii
zapewniającej wysoki komfort podróży oraz minimalizację drgań dzięki zastosowaniu mat
antywibracyjnych,. Przed każdym z łuków torowych zainstalowano smarownice, dzięki
którym podczas pokonywania zakrętów koła tramwajów toczą się bez charakterystycznego
pisku.
Układ drogowy w obrębie modernizowanych torowisk został kompleksowo przebudowany.
Jezdnia zyskała cichą nawierzchnię. Powstały też nowe chodniki i ścieżki rowerowe o
przepuszczalnej nawierzchni, która nie utrudnia naturalnego nawadniania zieleni.
Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto.
Generalnym wykonawcą jest wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum firm

Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Inwestycja
realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie to wykonawca jest
odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót
budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 23 stycznia 2018 r.
Zasadnicze prace budowlane zostały ukończone. Wiosną, gdy tylko aura na to pozwoli,
dokończone zostanie zagospodarowanie zieleni – m.in. nowe nasadzenia, zieleń na węźle
przesiadkowym na al. św. Jana Pawła II oraz zielone torowiska w ciągu ulicy Chopina i
Kraszewskiego.