Nowy węzeł przesiadkowy

Nowoczesny, zintegrowany węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II został oddany do użytku 27 lutego 2021 r.

Węzeł przesiadkowy zintegrował transport autobusowy z tramwajowym. Zmiana środka transportu jest nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. Wcześniej pasażerowie, by np. przesiąść się z autobusu jadącego od strony mostu im. J. Piłsudskiego do tramwaju, musieli pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej szerokości i dopiero dojść na przystanek tramwajowy na ul. Chopina. Dzięki nowemu węzłowi stało się to znacznie prostsze, gdyż został on zaprojektowany tak, by zmieniając środek transportu pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Przejść przez ulicę trzeba tylko, by dotrzeć na platformę, gdzie nad bezpieczeństwem przechodniów czuwa sygnalizacja świetlna. Została ona zaprogramowana w taki sposób, aby każdy zdążył bezpiecznie przejść przez ulicę.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy przejął funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w rejonie pl. Rapackiego tj. przystanków tramwajowych w ul. Chopina oraz przystanków autobusowych w al. św. Jana Pawła II.

Autobusy komunikacji regionalnej zatrzymują się w zatokach, które do tej pory służyły również autobusom komunikacji miejskiej. Obydwie zatoki zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe wiaty przystankowe.

Węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II został drobiazgowo zaplanowany nie tylko w kwestii organizacji ruchu, ale także sferze wizualnej i funkcjonalnej. Oba perony zostały wyposażone w dziesięciowierszowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, zamontowane na słupach przy wejściu na perony oraz trzywierszowe, podwieszone do konstrukcji wiat.

Węzeł został wyposażony w dwa biletomaty, po jednym na każdej platformie przystankowej. Spełniają one europejskie standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz posiadają dotykowy ekran o rozdzielczości 15'', który zapewnia wygodę i komfort, a także jest zabezpieczony przed zarysowaniem. Można w nich kupić wszystkie rodzaje biletów krótkookresowych MZK - jednoprzejazdowe, tygodniowe, weekendowe, grupowe i czasowe. Płatności można dokonywać  zarówno w formie gotówkowej, jak i bezgotówkowej.

Dodatkowo na platformach zainstalowano poidełka, czyli uliczne zdroje wody pitnej. Mogą z nich skorzystać nie tylko spragnieni pasażerowie czy przechodnie, ale także towarzyszące im zwierzęta, gdyż poidełko ma na dole osobną misę.

Platformy przesiadkowe mają około 75 metrów długości i nieco ponad 3 metry szerokości. Przy natężeniu ruchu, jaki odbywa się w tym rejonie, są to wymiary zapewniające wysoki komfort pasażerom oczekującym na autobus czy tramwaj oraz przemieszczającym się w obrębie przystanku. Nawierzchnia peronu jest podgrzewana, by w okresie przymrozków nie zalegał na niej lód i śnieg.

Na całej długości na platformach wybudowano wiaty dla pasażerów, wzdłuż których wykonano nasadzenia, które pokryją tylne ściany wiat, na skutek czego platforma zyska formę tzw. „zielonego przystanku”. Bluszcz, który z czasem obrośnie wiaty będzie pełnił nie tylko funkcję estetyczną, ale dawał ochronę przed promieniami słonecznymi i pochłaniał zanieczyszczenia powietrza generowane przez ruch drogowy. Wiaty są wyposażone w ławeczki z oparciem, kosze na śmieci, podświetlane gabloty z rozkładami jazdy i gabloty reklamowe.

Perony i wiaty zostały zaprojektowane w taki sposób by pasażer mógł wejść i wyjść z pojazdu tzw. „suchą nogą”. Z kolei wygrodzenia oddzielające ruch drogowy od wyspy zapewnią ochronę przed ruchem ulicznym.

Przy projektowaniu nowego węzła przesiadkowego uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych i z ograniczoną możliwością poruszania się. Jest to ważne także dla np. rodziców z dziecięcymi wózkami. Przejścia przez jezdnie i torowisko oraz dojścia do peronów przystankowych są jednopoziomowe. Krawężniki na przejściach przez jezdnie i torowisko mają wysokość zaledwie dwóch centymetrów. Pozostawienie tej różnicy było konieczne, gdyż stanowi ona element ostrzegawczy dla osób niewidomych lub niedowidzących.

W tablicach informacji pasażerskiej zastosowano odpowiedni kontrast wyświetlanych komunikatów oraz funkcję informacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących. Komunikaty głosowe emitowane będą po wciśnięciu przycisku z wypukłym opisem zainstalowanym na słupie, na którym zamontowana jest tablica.

Wysokość peronów jest dostosowana do obsługi taboru niskopodłogowego. Dodatkowym udogodnieniem jest system informacji fakturowej (czyli płytki ostrzegawcze i reliefowe powierzchnie prowadzące) oraz wizualnej (żółty pas bezpieczeństwa). Dźwięk towarzyszący sygnalizacji świetlnej dla pieszych zostanie dostosowany do otoczenia.

Oświetlenie uliczne będącym jednym z elementów mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego po zachodzie słońca i w warunkach zmniejszonej widoczności. W rejonie Placu Rapackiego zaprojektowano i wykonano oświetlenie uliczne z lampami typu LED. Stylizowane słupy, na których są zwieszone oprawy świetlne nawiązują swoim charakterem do Starówki, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Przejścia przez ulice zostały doświetlone źródłem światła o większym natężeniu. Pasażerowie oczekujący na węźle przesiadkowym mają zapewnioną widoczność dzięki oświetleniu ulicznemu oraz podświetlanym gablotom citylight. Przewidziano także montaż dodatkowych punktów świetlnych wewnątrz wiaty

Nowy węzeł został zaprojektowany tak, by nie zaburzać krajobrazu pobliskiego Zespołu Staromiejskiego wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO.