Zakres prac

Zakres robót na Wałach gen. Sikorskiego

 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • wykonanie sieci wodociągowej
 • wykonanie nowego torowiska na płycie betonowej (przystosowane do ruchu autobusowego i tramwajowego) wraz z siecią trakcyjną
 • budowa nowej platformy przystankowej
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni oraz  nawierzchni bitumicznej)
 • nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej
 • sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego
 • urządzenie zieleni

 

Zakres robót na ul. Chopina:

 • wykonanie torowiska zielonego
 • wykonanie nowej  trakcji tramwajowej
 • wybudowanie kolektora deszczowego  w jezdni południowej wraz ze studniami
 • wykonanie wodociągu w chodniku południowym (od strony Wisły)
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni  i nawierzchni ścieralnej z kostki kamiennej)
 • nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej
 • sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego
 • przebudowa strugi Toruńskiej
 • urządzenie zieleni

 

Zakres robót w al. św. Jana Pawła II

 • budowa nowego torowiska na płycie betonowej (przystosowane do ruchu autobusowego i tramwajowego) wraz z budową sieci trakcyjnej
 • budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z wiatami w stylu staromiejskim i podgrzewaną nawierzchnią peronów
 • wykonanie nowych rozjazdów tramwajowych
 • wykonanie nowego odcinka torowiska tramwajowego łączącego pl. Artylerii Polskiej z pl. Niepodległości
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni  oraz  nawierzchni bitumicznej)
 • nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej
 • wykonanie nowych zatok autobusowych
 • sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego
 • budowa kolektora deszczowego w jezdni zachodniej wraz ze studniami rewizyjnymi oraz budowa sieci wodociągowej
 • urządzenie zieleni i wykonanie małej architektury (płotki przeciwrozbryzgowe, ławki, śmietniki)

 

Zakres robót na pl. Niepodległości:

 • budowa torowiska na płycie betonowej oraz torowiska zielonego wraz z trakcją tramwajową
 • wykonanie nowych  rozjazdów tramwajowych
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni  oraz  nawierzchni bitumicznej)
 • nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej
 • przebudowa dwóch platform przystankowych
 • wykonanie nowych zatok autobusowych
 • urządzenie zieleni i wykonanie małej  architektury
 • budowa kolektora deszczowego