Aktualności

Wiata prawie gotowa

Zimowa aura nie zahamowała robót przy inwestycji realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji w centrum Torunia. W rejonie pl. Rapackiego trwają przeglądy odbiorowe.Na al. św. Jana Pawła II i na pl. Niepodległości zasadnicze prace budowlane zakończyły się – zgodnie z deklaracją wykonawcy – w ubiegłym roku. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Objęła przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. św. Jana Pawła II powstje nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzono też kompleksową przebudowę układu drogowego w obrębie modernizowanych torowisk. Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Układ drogowo-torowy w rejonie inwestycji jest już w całości zrealizowany, po nowym torowisku jeżdżą tramwaje linii nr 1 i 2, a obecnie prowadzone są „kosmetyczne” prace wykończeniowe oraz odbiory techniczne dla poszczególnych branż.

Prawie gotowa jest już także wiata na nowym węźle przesiadkowym w al. św. Jana Pawła II. Obecnie trwa jej wyposażanie. Gdy pogoda będzie sprzyjająca, a więc na wiosnę, ponownie ruszą działania przy zagospodarowaniu zieleni. Wtedy też rozpocznie się obsadzanie wiaty pnączami i pozostałe prace przy tworzeniu tzw. „zielonego przystanku”.