Aktualności

Większe dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu BiT-City II

Dobra wiadomość! O ponad 7 mln zł wzrasta kwota unijnego dofinansowania dla projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”.

Początkowo projekt miał uzyskać dofinansowanie w wysokości ponad 37,2 mln zł. Miasto ubiegało się o zwiększenie tej kwoty. Starania te zakończyły się sukcesem. Dnia 11.03 br. zawarto stosowny aneks z Urzędem Marszałkowskim. W myśl aneksu kwota dofinansowania zwiększy się do 44,3 mln zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 obejmuje ponad 76,8 % kosztów całej inwestycji.