Aktualności

Wyjątkowe oświetlenie Placu Rapackiego

Oświetlenie uliczne jest jednym z elementów mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, rowerowego oraz pieszego po zachodzie słońca i w warunkach zmniejszonej widoczności. W ramach projektu BiT-City II w rejonie Placu Rapackiego zaprojektowano i wykonano oświetlenie uliczne z lampami typu LED. Stylizowane słupy, na których są zwieszone oprawy świetlne nawiązują swoim charakterem do Starówki, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie. Niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu ulicznym jest doświetlenie przejść dla pieszych i wnętrza wiat przystankowych.

 

Jak widać na przygotowanym spocie, przejścia przez ulice zostały doświetlone źródłem światła o większym natężeniu. Pasażerowie oczekujący na węźle przesiadkowym w al. św. Jana Pawła II mają zapewnioną widoczność dzięki oświetleniu ulicznemu oraz podświetlanym gablotom citylight. Przewidziano także montaż dodatkowych punktów świetlnych wewnątrz wiaty.


Zapraszamy do obejrzenia naszego spotu z nocnymi ujęciami rejonu Placu Rapackiego. https://bitcity2-rpo.mzk-torun.pl/multimedia