Aktualności

Węzeł przyjazny dla seniorów i niepełnosprawnych

Nowoczesny węzeł przesiadkowy, spełniający europejskie standardy pojawi się w rejonie Placu Rapackiego w lipcu 2020 roku.Dzięki niemu pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej, pokonując naprawdę niewielkie odległości.  To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.Obecnie pasażerowie, by np. przesiąść się z autobusu jadącego od strony mostu im. J. Piłsudskiego do tramwaju, muszą pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej szerokości i dopiero dojść na przystanek tramwajowy na ul. Chopina. Po wybudowaniu nowego węzła stanie się to znacznie prostsze, gdyż został on zaprojektowany tak, by zmieniając środek transportu pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Przejść przez ulicę trzeba tylko, by dotrzeć na platformę, ale nad bezpieczeństwem przechodniów będzie czuwała sygnalizacja świetlna. Zostanie ona zaprogramowana w taki sposób, aby każdy zdążył bezpiecznie przejść przez ulicę.

Platforma będzie miała 75 metrów długości i 3,55 metra szerokości od tylnej ściany wiaty do krawędzi peronu. Przy natężeniu ruchu, jaki odbywa się w tym rejonie, są to wymiary  zapewniające wysoki komfort pasażerom oczekującym na autobus czy tramwaj oraz przemieszczającym się w obrębie przystanku.  Nawierzchnia peronu będzie podgrzewana, by w okresie przymrozków nie zalegał na niej lód i śnieg.

Na całej długości na platformie zostaną wybudowane wiaty dla pasażerów. Będą miały formę tzw. „zielonego przystanku”. Zieleń będzie pełniła nie tylko funkcję estetyczną, ale dawała ochronę przed  promieniami słonecznymi i pochłaniała zanieczyszczenia powietrza generowane przez ruch drogowy.

Na węźle zostaną wprowadzone rozwiązania ułatwiające poruszanie się przez osoby niepełnosprawne (z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu, wzroku) na dojściach do przejść dla pieszych, w obrębie tych przejść i na peronach przystankowych.  Między innymi zostaną zapewnione jednopoziomowe przejścia przez jezdnie i torowisko oraz dojścia do peronów przystankowych. Krawężniki na przejściach przez jezdnie i torowisko będą miały wysokość jedynie ok. 2cm. Pozostawienie tej różnicy będzie  stanowiło element ostrzegawczy dla osób niewidomych lub niedowidzących.  

Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu peronów pasażer będzie mógł wejść do pojazdu i z niego wyjść tzw. „suchą nogą”. Z kolei wygrodzenia oddzielające ruch drogowy od wyspy zapewnią ochronę przed ochlapaniem przez samochody. Nie zabraknie również tablic Systemu Informacji Pasażerskiej.

W tablicach informacji pasażerskiej zostanie zastosowany odpowiedni kontrast wyświetlanych komunikatów oraz funkcja informacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących. Komunikaty głosowe emitowane będą po wciśnięciu przycisku z wypukłym opisem zainstalowanym na słupie, na którym zamontowana zostanie tablica.

Wysokość peronów będzie dostosowana do obsługi taboru niskopodłogowego wraz z oznakowaniem fakturowym i wizualnym krawędzi peronu. Dodatkowym udogodnieniem będzie system informacji fakturowej (czyli płytki ostrzegawcze i reliefowe powierzchnie prowadzące) oraz wizualnej (żółty pas bezpieczeństwa). Dźwięk towarzyszący sygnalizacji świetlnej dla pieszych zostanie dostosowany do hałasu panującego na drodze.