Aktualności

Nowe informacje z placy budowy

70 dni upłynęło od momentu rozpoczęcia przebudowy układu drogowo-torowego rejonie pl. Rapackiego. 

Prace rozpoczęły się 8 maja 2019 r. równolegle na Wałach gen. Sikorskiego i ul. Chopina. W tym czasie wykonawca zdążył wykonać większość robót ziemnych przewidzianych do realizacji na obecnym etapie. Ku końcowi zmierzają również prace związane z wykonaniem sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i gazowej. Odkryte relikty historyczne zostały już zinwentaryzowane, co pozwala na kontynuację robót.

Na ulicy Chopina trwają roboty brukarskie. Robotnicy układają nawierzchnię z kostki kamiennej. Na Wałach gen. Sikorskiego wylano beton konstrukcyjny pod przyszłą jezdnię i  powstają miejsca parkingowe oraz chodniki po południowej stronie ulicy.