Aktualności

Rozpoczyna się II etap prac

Nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, zintegrowany węzeł przesiadkowy, pas tramwajowo – autobusowy i łącznik torowy – tak w przyszłości będzie wyglądał plac Rapackiego i jego okolice. 12 grudnia 2019 r. rusza kolejny etap prac – przebudowa alei św. Jana Pawła II.

Plac Rapackiego i jego sąsiedztwo są jednym z najważniejszych miejsc na komunikacyjnej mapie Torunia, w którym integrują się środki komunikacji miejskiej. Zostanie ono kompleksowo przebudowane. W efekcie powstanie nowa infrastruktura drogowo-tramwajowa, co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych połączeń, a tramwaje będą mogły przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

- Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Obejmuje przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga oraz budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą – wylicza Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Zbigniew Wyszogrodzki. - W al. św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk. Zakres jest więc bardzo szeroki.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie to wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 23 stycznia 2018 r. Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto.

Prace – ze względu na rozległy zakres – podzielono na etapy. Pierwszy, obejmujący ul. Chopina i Wały gen. Sikorskiego, rozpoczął się w maju br. 6 grudnia 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla drugiego etapu, czyli al. św. Jana Pawła II, ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga, dzięki czemu wykonawca może rozpocząć kolejny etap robót drogowych. Stanie się to 12 grudnia 2019 r. po godzinie 9.00, czyli po godzinach porannego szczytu komunikacyjnego.

Ten etap budowy będzie podzielony na dwa podetapy: podetap 1 - kiedy ruch samochodowy będzie odbywał się po jezdni wschodniej, czyli od strony starówki oraz podetap 2 - kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią, od strony Bydgoskiego Przedmieścia.

Zakres robót w al. św. Jana Pawła II

 • budowa nowego torowiska na płycie betonowej (przystosowane do ruchu autobusowego i tramwajowego) wraz z budową sieci trakcyjnej,
 • budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w formie „zielonego przystanku”, z wiatami w stylu staromiejskim i podgrzewaną nawierzchnią peronów,
 • wykonanie nowych rozjazdów tramwajowych,
 • wykonanie nowego odcinka torowiska tramwajowego łączącego pl. Artylerii Polskiej z pl. Niepodległości,
 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni (wzmocnienie podłoża rodzimego, nowej podbudowy zasadniczej konstrukcji nośnej jezdni  oraz  nawierzchni bitumicznej),
 • nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie wzdłuż przebudowanej linii tramwajowej,
 • wykonanie nowych zatok autobusowych,
 • sygnalizacja świetlna dla ruchu drogowego i torowego,
 • budowa kolektora deszczowego w jezdni zachodniej  wraz ze studniami rewizyjnymi oraz budowa sieci wodociągowej,
 • urządzenie zieleni i wykonanie małej  architektury (płotki przeciwrozbryzgowe, ławki, śmietniki).

- Zaczynamy od sfrezowania nawierzchni bitumicznej, następnie od rozbiórki torowiska i usunięcia starych torów. Następnie zajmiemy się uzbrajaniem sieci podziemnych, czyli budową nowego kolektora deszczowego, który ma za zadanie odwodnić jezdnię oraz torowisko, układaniem nowego wodociągu,  nowych kanalizacji deszczowych, teletechnicznych i elektroenergetycznych – wyjaśnia Wojciech Kulpiński, kierownik budowy z firmy Balzola. - Następnie będą wykonywane odkrywki związane z budową fundamentów do słupów trakcyjnych. To będzie się działo do Świąt Bożego Narodzenia, a w styczniu zobaczymy, na co nam pozwoli pogoda.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W czasie prac zmieni się organizacja ruchu drogowego, odrębnie dla każdego podetapu.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego dla podetapu I, kiedy to ruch będzie się odbywał po jezdni od strony starówki:

 • zamknięcie jezdni od strony Bydgoskiego Przedmieścia,
 • ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni - od strony starówki,
 • nie będzie możliwy wjazd w ul. Mickiewicza z al. św. Jana Pawła II i Wałów gen. Sikorskiego,
 • nie będzie możliwy wjazd w Wały gen. Sikorskiego od strony pl. Niepodległości,
 • zamknięcie wyjazdu z ul. Słowackiego w al. św. Jana Pawła II, OBJAZD: ul. Słowackiego – Moniuszki – Kraszewskiego,
 • wyjazd z ul. Chopina będzie odbywał się jak dotychczas, tj. tylko w prawo w kierunku na most drogowy,
 • na Wałach gen. Sikorskiego ruch będzie odbywał się jak dotychczas,
 • zjazd z pl. Niepodległości w al. św. Jana Pawła II będzie odbywał się po jednym pasie ruchu z każdego kierunku.

By zminimalizować utrudnienia, zalecany jest objazd przez most gen. Elżbiety Zawackiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego na al. św. Jana Pawła II -przystanek autobusowy  w kierunku lewobrzeża zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ul. Chopina.

- Ponadto od czwartku 12 grudnia od godz. 9:00, w związku z przebudową al. św. Jana Pawła II i brakiem możliwości wjazdu w ul. Mickiewicza, wprowadzona zostanie zmiana w trasie przejazdu autobusów linii zastępczej nr 53 – mówi Krzysztof Przybyszewski z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. - Autobusy jadące w kierunku Bydgoskiego Przedmieścia pojadą ul. Czerwona Droga (przystanek przy Cinema City) i dalej ul. Kraszewskiego i Matejki (przystanek tymczasowy przed ul. Mickiewicza). Ominą zatem przystanki przy al. Solidarności i pl. Rapackiego.

Prezentacja nt. prac w al. św. Jana Pawła II, zmian z organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej

Co nas czeka w kolejnych etapach prac?

Etap II, podetap 2

Po zakończeniu pierwszego podetapy prac w al. św. Jana Pawła II ruch zostanie przełożony na jezdnię zachodnią.

Etap III

Ostatnim etapem robót budowlanych będzie przebudowa pl. Niepodległości. Prace będą obejmowały budowę węzła torowego na pl. Niepodległości z połączeniem nowego odcinka torowiska w al. św. Jana Pawła II oraz przebudowę fragmentów istniejącego torowiska wzdłuż ulic Kraszewskiego i Czerwona Droga.

O zmianach w organizacji ruchu na kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco.

Historia projektu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie" Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT" Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT". Beneficjentem jest Gmina Miasta Toruń, zaś realizacją zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 21 kwietnia 2017 r., natomiast umowa o dofinansowanie została zawarta 30 czerwca 2017 r. Jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tj. 18.04.2017 r., został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane wraz z projektowaniem (inwestycja przeznaczona do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) dla projektu. Wybór oferty nastąpił 7.11.2017 roku. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Firma budowała m.in. Muzeum Guggenheima w Bilbao, hotele, szpitale oraz wiele inwestycji drogowych i tramwajowych, np. linię tramwajową w Bilbao czy układ drogowy w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej. Prace budowlane rozpoczęły się 8 maja br.

Projekt w liczbach

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych – 1,25 km

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

Długość wyznaczonych bus pasów – 0,55 km

Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 72 407 217,26 zł
Wydatki kwalifikowalne: 58 953 518,10 zł
Kwota dofinansowania: 36 808 082,10 zł (62,44%) 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego