Aktualności

Pierwsze drzewa przesadzone

Bardziej wiosenna niż zimowa aura sprzyja pracom prowadzonym na al. św. Jana Pawła II. Przesadzono już pierwsze drzewa z pierwszego szpaleru. Ponadto robotnicy układają instalacje podziemne i wykonują koryto pod konstrukcję jezdni i torowiska.
W ubiegłym tygodniu przesadzono, zgodnie z projektem, cztery drzewa z pierwszego szpaleru od strony jezdni. Obyło się bez kłopotów. Znalazły miejsce na skwerze między ul. Mickiewicza a Holetem Mercure Helios, gdzie będą miały lepsze warunki. Teraz, zgodnie z zaleceniami dendrologów, specjaliści od zieleni będą sprawdzali, czy istnieje możliwość przesadzenia i zachowania kolejnych drzew.


Prace przy zieleni to oczywiście nie wszystko, co dzieje się na budowie. Od strony zachodniej al. św. Jana Pawła II powstaje koryto pod konstrukcję jezdni i torowiska. Na skrzyżowaniu ul. Chopina i św. Jana Pawła II drogowcy wzmacniają podłoże. Na odcinku od ul. Mickiewicza do Kraszewskiego układany jest wodociąg, a na wysokości ul. Kraszewskiego prowadzone są roboty przygotowawcze pod ustawienie separatorów kanalizacji deszczowej. Od ul. Mickiewicza w kierunku Chopina kontynuowane są prace związane z układaniem kanalizacji deszczowej, która ma za zadanie odwodnienie jezdni i torowiska. Skończyło się tam już układanie wodociągu. Na tym samym odcinku zlikwidowano kolizje teletechniczne i dobiega końca układanie sieci teletechnicznej.
Od ul. Mickiewicza do Kraszewskiego układane są trasy kablowe oświetlenia ulicznego i usuwane są kolizje wysokiego i średniego napięcia. Na tym odcinku wykonano już większość kanalizacji deszczowej i drogowcy przystępują do układania wodociągu.
Od ul. Chopina do mostu im. J. Piłsudskiego na ukończeniu są roboty przy układaniu kanalizacji deszczowej i częściowo ułożono trasy kablowe oświetlenia ulicznego wraz z fundamentami pod słupy oświetleniowe. Z kolei na odcinku od ul. Chopina do Kraszewskiego trwają prace związane z wykonywaniem fundamentów pod słupy trakcyjno-oświetleniowe.