Aktualności

Trwa kolejny etap prac

Pracowicie mija tydzień na budowie na al. św. Jana Pawła II. Rozebrano już znaczną część podbudowy starej jezdni, rozpoczęto układanie przykanalików do odwodnienia nawierzchni drogowej, montowano kolejne smarownice, spawano rozjazdy torowisk i wylewano beton pod płytę podtorową na skrzyżowaniu pl. Artylerii Polskiej i al. św. Jana Pawła II.

W przyszłym tygodniu będą kontynuowane prace przy kanalizacji deszczowej i rozpocznie się łączenie torowiska na al. św. Jana Pawła II z torami na Wałach gen. Sikorskiego.