Aktualności

Nowe drzewa, krzewy i skalniaki w rejonie pl. Rapackiego

Nowe drzewa pojawiły się w ubiegłym tygodniu w rejonie placu Rapackiego. To zaledwie niewielka część zagospodarowania zieleni w ramach kompleksowej przebudowy układu torowo-drogowego. Docelowo w okolicy przybędzie ponad 160 nowych, zdrowych drzew, powstaną trawniki, zielone torowiska i zielony przystanek. Będą także dodatkowe, ponadplanowe nasadzenia krzewów i zostaną urządzone skalniaki.


Pierwsze nasadzenia zastępcze w rejonie pl. Rapackiego miały miejsce już w styczniu tego roku. Pozwalała na to prawdziwie wiosenna aura. Teraz, po zakończeniu dużej części prac budowlanych, przyszedł czas na dalsze prace przy zagospodarowaniu zieleni. I tak w ubiegłym tygodniu nasadzono 12 jarząbów szwedzkich wzdłuż ul. Chopina. Drzewa te są uzupełnieniem zabytkowego szpaleru drzew wzdłuż torowiska. Część drzew rosnących tam wcześniej trzeba było usunąć, gdyż były w złym stanie zdrowotnym lub już obumarły. Docelowo będzie tam dosadzonych 15 jarząbów szwedzkich.  

Z kolei na łuku al. św. Jana Pawła II, przy hotelu Mercure, nasadzono pięć jarząbów mącznych. Wzdłuż al. św. Jana Pawła II pojawiły się 24 lipy srebrzyste: 6 po wschodniej stronie na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Mickiewicza, 3 po stronie zachodniej na wysokości Doliny Marzeń, 9 po stronie zachodniej przy pomniku Piłsudskiego (jako drugi szpaler), 3 po stronie wschodniej między ul. Kopernika a przejściem dla pieszych i 3 po stronie wschodniej (od. pl. Artylerii do pl. Niepodległości).

Na terenie całej inwestycji zostaną nasadzone 84 drzewa liściaste o dużej odporności na suszę, zanieczyszczenie powietrza, mróz oraz istniejące warunki gruntowo-wodne. Ponadto kolejne co najmniej 80 drzew  nasadzono w nieco dalszej odległości. Część nasadzeń utworzy kolejne szpalery lip wzdłuż al. św. Jana Pawła II. Tak więc zieleń w tym obszarze uzupełni ponad 160 młodych i zdrowych drzew, zastępując uschnięte, spróchniałe i schorowane drzewa, nie rokujące, zdaniem ekspertów, na dalszą wegetację.
 
W weekend rozpoczęły się nasadzenia krzewów przy przystanku na al. św. Jana Pawła II, gdzie znajdą się takie jakie rośliny, jak trzmielina Fortune’a, trzmielina oskrzydlona, forsycja pośrednia, berberys Thunberga (odmiana wysoka) oraz tawuła japońska. W tym tygodniu ruszą nasadzenia w pasie rozdziału od Ślimaka Getyńskiego do ul. Mickiewicza. Będzie tam rosła irga szwedzka, tawuła japońska i irga rozesłana.
 
Kolejne nasadzenia będą kontynuowane w miarę postępu prac.
 
Projekt zagospodarowania zieleni w rejonie pl. Rapackiego zakładał także urządzenie trawników i nasadzenia krzewów, ale zadecydowano, że tych ostatnich powinno być jeszcze więcej. I tak w okolicy dodatkowo zostanie nasadzonych ponad 14 tysięcy sadzonek krzewów. Powstaną także skalniaki – na skrzyżowaniu al. św. Jana Pawła II z ul. Chopina (po obu stronach) i na pl. Artylerii. Na ten cel przeznaczono dodatkowo 176 tysięcy złotych.

Warto przypomnieć, że zieleń w rejonie placu Rapackiego to także dwa odcinki zielonego torowiska, które przyczyni się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej oraz podniesie walor estetyczny. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła. Kolejnym ekologicznym elementem będzie tzw. „zielony przystanek” na węźle przesiadkowym w al. św. Jana Pawła II. Zieleń będzie dawała ochronę przed  promieniami słonecznymi i pochłaniała zanieczyszczenia powietrza generowane przez ruch drogowy.